19/08/2017 11:40:59 | : 

.

, , 17 .

, 10 . 17 () . , , .

https://lenta.ru/news/2017/08/17/redzhepov/http://www.tmhelsinki.org/ru

:
http://www.tmhelsinki.org/ru/article.php?storyid=5179