Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkiýe Türkmenistan bilen ýönekeýleşdirilen wiza düzgünini ýatyrdy.

Türkiýe Türkmenistan bilen ýönekeýleşdirilen wiza düzgünini ýatyrdy.

13-nji sentýabrda Türkiýäniň prezidenti Rejep Taýyp Erdogan, Türkmenistanyň raýatlary üçin ýönekeýleşdirilen wiza düzgünini ýatyrmak baradaky karara gol çekdi.

Mälim bolşy ýaly, Türkmenistanyň Aşgabat şäherinde ýerleşýän “Gateway International” türk kompaniýasy wizalary resmileşdirmek bilen işlemekçi. Internete berk gözegçilik sebäpli Türkmenistanyň özünde bu kompaniýanyň web sahypasy açylmaýar.

“Hronika Türkmenistanyň” habaryna görä, “ Gateway International” türk firmasynyň ofisine köp sanly ýaşlar ýygnandy.

Türkmen raýatlary üçin ýönekeýleşdirilen wiza düzgünini ýatyrmak başlangyjy resmi Aşgabatdan gelýär. Türkiýe uzak wagtlap Türkmenistandan gelen teklip barada teswir bermedi.

Ynsan hukuklaryny goraýjylar bu ädimiň türkmen raýatlarynyň hereket azatlygynyň ýene bir bozulmagydygyna ynanýarlar.

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki gaznasy.

Iň soňky habarlar

Warşawada türkmen rejimi  tarapyndan pajygaly wakalary gizlemek praktikasyna garşy protest meýilleşdirilýär.
Warşawada türkmen rejimi tarapyndan pajygaly wakalary gizlemek praktikasyna garşy protest...
Türkmen migrantlaryň Türkiýedäki merhumlar üçin sadakasy.
Türkmen migrantlaryň Türkiýedäki merhumlar üçin sadakasy.
Садака туркменских мигрантов в Турции по усопшим/Türkmen migrantlaryň merhumlar üçin sadakasy.
Садака туркменских мигрантов в Турции по усопшим/Türkmen migrantlaryň merhumlar üçin sadakasy.
Azatlyk Radiosy: „Syýasy tussag Gulgeldi Annanyýazowyň sürgün möhleti gutardy“
Azatlyk Radiosy: „Syýasy tussag Gulgeldi Annanyýazowyň sürgün möhleti gutardy“
Syýasy tussag Gulgeldi Annaniýazowyň sürgünlük möhleti gutardy
Syýasy tussag Gulgeldi Annaniýazowyň sürgünlük möhleti gutardy